Medical Taping

Bij blessures, chronische aandoeningen en ontstekingsreacties ontstaat drukverhoging in de weefsels en pijn met reflectoire aanpassingen in de facia(lichaamsvlies) en de spieren. Dit veroorzaakt een remmende werking op spieren en gewrichten met functieverlies tot gevolg. Bij het tapen vragen we u een beweging uit te voeren die pijn doet. Door middel van huidverschuivingen/fascie verschuivingen bij de pijnlocatie word getest in welke richting de tape moet worden aangebracht. De richting die het minst pijn doet word ook de tape naar geplakt. Vaak wordt meteen na het tapen pijnvermindering en meer bewegingsvrijheid ervaren. Doelstelling is het verbeteren van bewegingen en stabiliteit waardoor de gebruiker toegangelijker is voor oefeningen en training. Bij pijnklachten en blessures zoekt het lichaam naar manieren om te kunnen blijven functioneren omdat bewegen noodzakelijk is voor het herstelproces. Het lichaam creeert wat we noemen: compensatiemechanismen. Met hulp van buitenaf, dus door het tape in de aangename richting te plakken, is het lichaam beter in staat om te compenseren. Hierdoor kan je makkelijker bewegen en herstelt u sneller.

Het principe is: Activeren in plaats van fixeren met daarbij behoud van de volledige functionaliteit van spieren en gewrichten.

Koen Beverdam is gespecialiseerd in medical taping