Rug-Netwerk

De praktijk is aangesloten bij het netwerk lage rugklachten. Dit is een kwaliteitsnetwerk van meerdere praktijken in Noord-Holland die volgens een wetenschappelijk onderbouwd protocol werken. Dit netwerk wil kwalitatief hoogwaardige zorg bieden die bewezen effectief is. Hierdoor kan onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten worden voorkomen. De gedragsmatige aanpak staat in de behandeling centraal. Wat mag u verwachten en wat verwachten wij van u? De behandeling wordt op maat afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met u worden doelen opgesteld en uitgezet in de tijd. Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen.

Bewegen is goed voor de rug en niet schadelijk! Voor meer informatie over het rug-netwerk verwijzen we u naar: www.rug-netwerk.nl

Anneke Honderd en Koen Beverdam zijn beide netwerk-therapeuten

rugnetwerk