Echografie

Echografie! Een mooi middel om de diagnose nog duidelijker te krijgen. Een betere diagnose leidt tenslotte tot een betere behandeling en een beter resultaat! Wij zetten echografie in bij spierrupturen, slijmbeursontstekingen, calcificaties (kalk) en peesontstekingen.

Een aantal indicaties waarbij echografie kan worden ingezet zijn

  • hielspoor/facitis plantaris
  • achillespees tendinopathie
  • knieklachten (kniepees, slijmbeurs en kniebanden)
  • heupklachten (slijmbeurs)
  • schouderklachten (slijmbeurs, peesontstekingen en rupturen, calicificaties (kalk)
  • tenniselleboog

Je kunt zowel bij Anneke als Koen terecht voor echografie.